Сметководствено биро

Конто Плус Консалтинг

 

Ние ги реализираме нашите сметководствени, даночни и консалтинг услуги со најголема професионалност, највисок квалитет, навременост, точност и сигурност. Затоа, ние сме едноставно темелни и транспарентни, посветени и достапни за нашите клиенти.

Побарај Понуда

Кој е Конто Плус Консалтинг?

Ние сме лиценцирано сметководствено биро кое ги исполнува сите услови за вршење на работа согласно Законот за вршење на сметководствени работи со лиценца издадена од страна на ИСОС ( Институт за сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија).
Можеме во целост да одговориме на сите Ваши барања и потреби, во тек сме со најновите законски регулативи, промени, сеопфатни информации и податоци од областа на сметководството, финансиите, даноците како и работните односи кои се од голема важност за сите субјекти од ПРИВАТНИОТ и ЈАВНИОТ сектор.

Во фокусот на нашето сметководствено биро

секогаш е разбирањето на целите и потребите на нашите клиенти. Тие сегогаш се на прв план, а нивниот раст, успех и развој нам ни е приоритет број еден. Препознатливи сме по нашиот професионален пристап кон работата и градењето на долгорочни релации со нашите клиенти. Нашиот квалитет, стручност и знаење континуирано ги надоградуваме преку посета на многубројните обуки и семинари.
Со оглед на потребите на Вашиот бизнис, го согледуваме однапред секој потенцијален проблем со кој би можеле да се соочите и ве насочуваме кон правилно решение.

Растот и стручноста на Конто Плус Консалтинг

може да се види по бројната доверба од нашите клиенти со кои што соработуваме и кои што ни дозволуваат да им помогнеме во нивната иновативност и донесувањето на правилни одлуки кои што за нив се од голема важност. Од тука се гледа и нашата грижа за Вашиот бизнис како од финансиски така и од советодавен карактер.

Докажан Успех

Бројките не лажат

Доверете ни го Вашиот бизнис на нашето сметководствено биро и добијте ја најдобрата подршка за истиот. Искористете го нашето долгогодишно искуство и стручност во полето на управување со даноци и сметководство и навремено исполнете ги сите законски обврски и одоговорности. Бидете и Вие дел од нашето аутсорсинг сметководство и заедно да растеме и да се развиваме.

%

Зголемени Приходи

%

Нови Клиенти

Консултанти

Тим од Професионалци

конто-плус-консалтинг

Тихомир Костадиновски

Основач

Сметководител

конто-плус-консалтинг

Даринка Костадиновска

Управител

Сметководител

Карактеристики

Што Правиме Најдобро

Пресметка на плата

Обработка на податоци за работно време, пресметка на плата и подготовка на платни листи,

Советодавни услуги

Совети за најпогодна форма при регистрација и отварање на нова фирма,

Припрема Финансиски Извештаии

изготвување на месечни, квартални и годишни финансиски извештаии,

Пресметка на даноци

Пресметка на ДДВ и персонален данок, поврат на данок и поднесување на истите,

Подршка на Бизнисот

Прибирање и изготвување на фактури и комуникација со надлежни институции,

Годишна Сметка

Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба,

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk