Е-ВЕСТИ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

 

“Подгответе се за иднината и стекнете пристап до клучни сметководствени и финансиски информации. Станете член на нашиот билтен и бидете во тек со актуелни новости кои се важни за Вашата компанија!”

Известување до членовите на ИСОС за обврската за членарина

Известување до членовите на ИСОС за обврската за членарина

Почитувани членови на ИСОС, Уште еднаш би сакале да ве потсетиме на обврската за уплата на членарината за 2023 година (како и за евентуално заостанатата членарина за изминатите години), согласно членот член 36, став 1, точка 3 од Законот за вршење на сметководствени...

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2023

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2023

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2023 година е позитивен и изнесува 6,7%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Октомври 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во...

Измени и дополнување на Законот за ДДВ

Измени и дополнување на Законот за ДДВ

Во Службен Весник на Република Северна Македонија во број 199/2023 од 25.09.2023 година, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Со измените и дополнувањата се дополнуваат одредбите за тоа што преставува промет на...

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2023 година

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2023 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2023 година е позитивен и изнесува 6,6%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Септември 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во...

Објавен Законот за данок за солидарност

Објавен Законот за данок за солидарност

Управата за јавни приходи известува дека денес 25.09.2023 година во Службен весник на РСМ, бр.199/23, објавен е Законот за данок за солидарност, и во Службен весник на РСМ, бр.200/23 објавен е Правилникот за формата и содржината на образецот на даночниот биланс за...

ИСОС ги повикува своите членови да постапат согласно повикот

ИСОС ги повикува своите членови да постапат согласно повикот

Институтот на сметководители и овластени сметководители, согласно Правилникот и рокот кој бепе даде за усогласување, Ги повикува сите субјекти иматели на ЛИЦЕНЦИ за вршење на сметководствени работи издадени од Институтот НАЈДОЦНА ДО 15.09.2023 година да ја достават...

Инфо за плаќање на аконтациите на данок на личен доход

Инфо за плаќање на аконтациите на данок на личен доход

Управата за јавни приходи ги повикува сите нотари, адвокати, занаетчии, извршители, корисници на тезги на зелени пазари и други вршители на дејност и трговци поединци да ги платат доспените месечните аконтации за 2023 година! Почитувани даночни обврзници, Доброволното...

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2023

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2023

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во април 2023 година, во однос на април 2022 година, изнесува 114.6. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна...

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2023

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2023

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во април 2023 година, во однос на април 2022 година, изнесува 115.0. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна...

Субвенционирање на вработување до невработените лица

Субвенционирање на вработување до невработените лица

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2023 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на вработување, финансирана од Буџетот на...

Рокот за потврда или корекција на ГДП за 2022 истекува на 31 Мај

Рокот за потврда или корекција на ГДП за 2022 истекува на 31 Мај

Управата за јавни приходи ги потсетува даночните обврзници – физички лица дека рокот за потврда или корекција на Годишната даночна пријава за 2022 година истекува на 31.05.2023 година (среда). Заклучно со овој датум граѓаните треба да извршат потврда или корекција на...

Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите

Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите

ЈАВЕН ПОВИК до работодавачи  Се повикуваат работодавачите кои имаат потреба да обезбедат квалификувани работници преку обука, да пополнат пријава за учество во програмата по електронски пат за учество во оваа мерка. Обуката ќе ја спроведуваат верификувани спроведувачи...