Ценовник

Пакети за нашите услуги

 

Секој бизнис е различен сам по себе и има резличен обем на работа. Затоа ние од Конто Плус Консалтинг направивме неколку поделби на нашите сметководствени услуги врз основа на кои би можеле да направите базична проценка во кој пакет би можеле да бидете Вие. За подетални иформации побарајте понуда.

Пакетите за сметководствени услуги се од информативен карактер

За понуда контактирајте нè

Како да регистрирам компанија?

Kомпанија може да се регстрира со посета на еден шалтер и обраќање на само еден вработен. Регистрацијата на компанијата се врши електронски преку специјализирани агенти сметководители лоцирани низ целата земја.

Колку изнесува минималниот капитал за регистрација на компанија во Северна Македонија?

Минимален износ од 5000 евра за компанија со ограничена одговорност регистрирана како странска директна инвестиција. Минимален капитал за друштво со ограничена одговорност во вредност од 5.000 € може да биде изразен во пари или опрема.

Кој закон ја регулира регистрацијата на компанијата?

Законот за трговски друштва целосно усогласен со директивите на ЕУ, регулира основање и организација на компанија.

Како да отворам банкарска сметка?

За да отворите сметка во банка во деловна банка, потребни ви се следниве документи:

Барање за отворање на сметка,
Сертификат од регистарот на компанија,
Доставен даночен број и
Потпис од менаџерот на компанијата заверено на нотар.

Дали извозот носи придобивки за домашните компании?

Извозот носи многу предности. Најважните од нив се:

зголемена продажба,
конкурентност на повеќе пазари,
поголем профит и
намален ризик да бидат присутни на само еден пазар.
Извозот Ви помага да изградите глобална конкурентност, како и поголема репутација на домашниот пазар.

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk