Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2023

6 Ное, 2023

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2023 година е позитивен и изнесува 6,7%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Октомври 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година зголемена за 6,7%.

Доколку ви се допаѓа објавата споделете ја со вашите пријатели на социјалните мрежи