Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2023 година

6 Окт, 2023

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2023 година е позитивен и изнесува 6,6%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Септември 2023 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година зголемена за 6,6%.

Доколку ви се допаѓа објавата споделете ја со вашите пријатели на социјалните мрежи