септември 12, 2018 Сандра Џиџалеска No comments exist

Согласно Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници (Службен весник на РМ бр.16/15 и 208/15 ) вршителите на авто-такси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување . Ова ослободување претходно важеше за период 1…

септември 12, 2018 Сандра Џиџалеска No comments exist

I. За поднесување документација за лица кои досега се немаат стекнато со уверение за сметководител/ овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите од членовите 15 и 16 од Законот и се стекнало со трајно уверение за сметководител, односно овластен сметководител…

септември 10, 2016 Конто Плус Консалтинг No comments exist

Ова се неработните денови за 2017 година Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2017 година, неработни денови се: За сите граѓани на РМ • 01 јануари (недела), Нова Година, односно 02 јануари (понеделник) е неработен ден • 07 јануари (сабота), Божик, првиот ден на Божик според…