СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС
Дознај повеќеПОБАРАЈ ПОНУДА

Оптимизирајте го вашиот бизнис денес!

побарајте бесплатна консултација

Сметководствени-Услуги

Не Продавајте Се За Помалку

Оптимизијрате ги Вашите Бизнис Цели и Објективи

Конто Плус Консалтинг е надворешно сметководствено биро кое Ви овозможува целосно да се посветите на вашиот бизнис а грижите за книговодствените работи да им ги оставите на професионалци. Со ваквиот концепт на целосна замена на сметководствените услуги ги опфаќаме сите делови од сметководственото и книговодственото работење, како и административниот сектор во рамките на една фирма. Со тоа се овозможува намалување на трошоците за вработени како и дополнителен ангажман на простор и опрема, се со цел Вие да можете да се фокусирате на вашиот бизнис, цели и објективи.

Сметководствени консултации

Финансиска прецизност што ги трансформира вашите бизнис цели!

Идентификување на потребите на клиентот, анализа на финансиските податоци и препораки за подобрување на финансиското сметководство.
  • Ефикасно управување.
  • Точни извештаи.
  • Иновативни решенија.
Сметководствено-Биро

Барате сметководствено биро?

Заедно можеме се!

Материјално сметководство

Финансиско сметководство

Регистрација на нова фирма

Пресметка на плата

ДДВ пријави

Пријава и одјава на работник

Изготвување на годишни сметки

Сметководствени услуги

Што можеме да направиме за Вас

Ние, како сметководствено биро, се грижиме за обработката на вашите финансиски трансакции и претворањето на податоците во прецизни финансиски извештаи. Нашата експертиза ни овозможува да ви пружиме професионални консултации и помош при даночни пријави. Нашата цел е да им помогнеме на нашите клиентите во анализата на нивните финансиски податоци и да им обезбедиме поддршка во подобрувањето на нивнате финансиски перформанси и стратегија на бизнис планирање.

Финансиски Совети

Помагајќи во разбирањето на финансиските аспекти на вашиот бизнис и донесувањето на важни одлуки.

Даночна Помош

Помош во подготовка на даночни пријави и консултации за даночниот регулаторен систем, вклучувајќи пресметки за ДДВ и други даноци.

Анализа и Планирање

Анализа и информации за финансиски перформанси на претпријатието,

Ефикасни Извештаи

Креирање на финансиски извештаи, вклучувајќи го билансот на состојба, добивка и загуба, тековен проток на пари,

Од основачот

Сами креирате ја вашата иднина

Сметководствените услуги се исклучително комплексни за кои е потребно знаење и експертиза. Нашата цел е додека Вие сте сконцентрирани на Вашиот професионален план како да ги зголемите вашите приходи и профит, ние одговорно и професионално во рамките на Законите да го бележиме Вашето работење.

Пакети за

Сметководствени услуги

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk